Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan:

  • de leverancier: Sewer Services & Solutions bvba.
  • de klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, bvba, COV of welke vennootschapsvorm dan ook. Verkoop aan particulieren is uitgesloten

 

2. VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de leverancier en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

De leverancier behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.

 

3. OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de leverancier de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de leverancier is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

4. PRODUCTPRIJS

De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en exclusief BTW.

 

5. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE

Alle bestellingen zijn contant te betalen. Hiervoor kan de klant de volgende betalingswijze gebruiken: betaling via homebank of internetbankieren, bij levering of bij afhaling in ons magazijn.

 

6. LEVERINGSKOSTEN

De leveringskost wordt steeds bij de afrekening duidelijk vermeld aan de klant. De leveringskost wordt toegevoegd aan de productprijs of aan het totaal van de verschillende productprijzen.

De verzendkosten verschillen van land tot land en van gewicht, omvang en aard van de colli.

Factuurbedragen hoger dan 350 euro exclusief btw zijn inclusief verzendingskosten.

Bij factuurbedragen lager dan 350 euro exclusief btw worden transportkosten afzonderlijk aangerekend en voorafgaandelijk op uw orderbevestiging vermeld.

De levering van de goederen gebeurt door nationale en internationale koerierdiensten zoals Bpost, DHL, DPD, enzovoort.

Indien beschikbaar en volledig afhankelijk van de transporteur ontvangt u een track en trace code om uw levering op te volgen.

De koper erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

De leverancier neemt de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan vermelde richttermijn.

 

7. LEVERINGSTERMIJN

De meeste producten zijn uit voorraad leverbaar. In geval een product niet voorradig is wordt de klant binnen de 5 werkdagen door de leverancier verwittigd per email en wordt de nieuwe leveringstermijn meegedeeld. De producten worden binnen 7 werkdagen na bevestiging van het order geleverd op voorwaarde dat de gegevens van de klant correct zijn. De klant mag de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien de leverancier niet binnen.

30 werkdagen kan leveren. De klant dient de ontbinding per email en tevens schriftelijk te bevestigen.

 

8. GESCHILLEN

Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de leverancier, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.

 

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.

De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.

Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de leverancier de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De leverancier kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de leverancier geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de leverancier zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.

 

10. KLACHTEN

Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het desbetreffende product. Indien het geleverd product en/of producten een gebrek vertoont, dient de klant op straffe van verval van recht uiterlijk binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering een schriftelijke klacht op te sturen.

De klant moet steeds bij levering van het product en/of producten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.

 

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

De totale inhoud van de website "www.puthaken.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van de leverancier. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan de leverancier, op straffe van vervolging.

 

12. EIGENAAR "ON-LINE SHOP"

Sewer Services & Solutions bvba

Industriezone Schendelbeke, Herenveld 2

9500 Geraardsbergen

België

 

T: +32 (0)54/24.01.49

E: info@sdrie.com

2024 Sewer Services & Solutions bvba. Alle rechten voorbehouden. Website by KMOSites